Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “pučišća”

Naputci izbornih povjerenstava gradova i općina HDZ-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Županijski odbor Splitsko-dalmatinske županije 0

Naputke izbornih povjerenstava HDZ-a gradova i općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji možete preuzeti ovdje:  Naputak Općinskog izbornog povjerenstva Općine Brela Naputak Gradskog izbornog povjerenstva Grada Trogir Poziv i Naputak Općinskog izbornog povjerenstva…