Press "Enter" to skip to content

POZIV za sudjelovanje na izborima za članove županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije, članove Nadzornog odbora županijskog odbora i članove (izaslanike) na Opći sabor HDZ-a s naputkom za kandidiranje

Županijski odbor Splitsko-dalmatinske županije 0

P O Z I V za sudjelovanje na izborima za predsjednicu, članice županijskog odbora Zajednice žena „Katarina Zrinski“ Splitsko-dalmatinske županije i izaslanice za Sabor Zajednice žena „Katarina Zrinski“

Županijski odbor Splitsko-dalmatinske županije 0

ODLUKA O KONAČNIM I SLUŽBENIM REZULTATIMA IZBORA ZA PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKE, ČLANOVE OPĆINSKOG ODBORA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-a OPĆINE OKRUG GORNJI I ZA IZASLANIKE NA IZBORNOJ SKUPŠTINI OPĆINSKE ORGANIZACIJE NA IZBORNU SKUPŠTINU ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE HDZ-a SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Županijski odbor Splitsko-dalmatinske županije 0