Press "Enter" to skip to content

Pozivi za sudjelovanje na izborima za članove općinskih/gradskih odbora HDZ-a i članove(izaslanike) skupštine županijske organizacije HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije s naputkom kandidiranja

Županijski odbor Splitsko-dalmatinske županije 0

Pozive za sudjelovanje na izborima za članove općinskih/gradskih odbora HDZ-a i članove (izaslanike) skupštine županijske organizacije HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije s naputkom za kandidiranje možete preuzeti ovdje:

Comments are closed.